× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Ca dao tục, ngữCa dao tục, ngữ

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Con ơi nhớ lấy lời cha
Một năm ăn trộm bằng ba năm làm

Sưu tầm