× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Ca dao tục, ngữ Ca dao tục, ngữ

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản