× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

10081008

VietDragon ft. Acy

1008 - From Youtube

Tao là ai thì khỏi nói ra mọi người cũng đã biết
Nước suối trôi ngược về nguồn thì cứ thử xét độ tinh khiết
...
Dần trong từng bước, vần thật mướt, tao làm thơ
Bây giờ ko lẽ tao thấy tụi mày ăn cướp mà làm ngơ
-- 1008 -- ft Acy

Viet Dragon