× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

??????

LJ x NDT

??? - From Youtube

Qua bao nhiêu năm tháng mới biết tuổi đời có hạn?
Biết bao nhiêu lũ bè mới gặp được 1 người bạn?
Sẽ được bao nhiêu người cùng ta trò chuyện đến sán?
Ai sẽ màng, sẽ hỏi hang khi đời chán không còn muốn ráng?
--??? -- ft NDT

LJ