× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Rượu Rượu

Tao vừa cai được bia rồi chúng mày ạ! Thằng nào đi nhậu rượu ăn mừng với tao không?