× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Tình yêuTình yêu

Yêu là mất trong….nhà 1 đống !

Say rượu say bia say lại tỉnh
Chỉ sợ say tình tỉnh lại say

Nam Khểnh