× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Mượn Rượu Tỏ Tình - From Youtube

Heiii em ăn tối chưa nhở? Nếu rồi thì làm 1 ly
Anh chỉ muốn cởi mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi
Em là cô gái đẹp, phải nói với em bằng những lời hay ho
Được ngồi cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng rất gì và này nọ
-- Mượn Rượu Tỏ Tình -- ft Emily

Big Daddy