× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái Nói lái

Những câu nói lái bá đạo

Thích chàng ngông sẽ lấy chồng ngang

Bất Lưu Danh

Cà phê tươi... uống xong... cười phê ta

Sưu tầm

chống thính - chính thống

Sưu tầm

Khi thấy bản thân nhọ - mua bảo hiểm nhân thọ.

Vũ Trường

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Nguyễn Thị Bảo

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Quốc Bảo

Giỡn quá lố - Giỗ quá lớn

Bất Lưu Danh

Đồng hồ - Đồ hồng

*ill_ne

Quỳnh vừa dạy bạn trai 1 bài học
Quỳnh tương (rượu ngon)

Admin

Cú đấm - cấm đú

Sưu tầm