× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái Nói lái

Những câu nói lái bá đạo

Giỡn quá lố - Giỗ quá lớn

Bất Lưu Danh

Đừng ăn cố đồ ăn cứng

Sưu tầm

- Nói chuyện với bé anh biết bé cung gì luôn!
- Cung gì anh?
- Cung khòn

Sưu tầm

Xin mẹ 4 triệu mua nước lọc, mẹ hỏi nước lọc gì mà đắt vậy... Dạ lọc hại

Sưu tầm

Họ quyết dừng lại vì thấy đinh trên đường tàu

Sưu tầm

Giỡn quá lố là có giỗ quá lớn

Sưu tầm

Đồng hồ - Đồ hồng

*ill_ne

Quỳnh vừa dạy bạn trai 1 bài học
Quỳnh tương (rượu ngon)

Admin

Cú đấm - cấm đú

Sưu tầm

Tôi đây - tay đôi

Sưu tầm