× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái Nói lái

Những câu nói lái bá đạo

ban đầu - đang bầu

Sưu tầm

dân cư - dư cân

Sưu tầm

Ôi tiêu rồi - Tôi yêu rồi!

Sưu tầm

tinh thần - thân tình

Sưu tầm

Đĩa rau lang xào - Đĩa rau sang Lào

Sưu tầm

thống kê - thế công

Anh Khoa

Chả có đủ - Đã có chủ

Sưu tầm

Cá thiếu muối, cá ươn và thiu
Anh vắng em, thiếu yêu và thương.

Sưu tầm

Đậu ve xào - Đậu xe vào

Sưu tầm

tao nể - tê não

Skyler

tối đa - đá tôi

Skyler

mâu thuẫn - thân mẫu

Skyler

Món quái đảng - Món quán đãi

Sưu tầm

bà con - còn ba

Hương anh

một chú chuột đồng - một đống chuột chù

Bất Lưu Danh

chứa chan - chán chưa

Bất Lưu Danh

Bán sữa - Bữa sáng

Sưu tầm

Hoảng chưa - Chửa hoang

Sưu tầm

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa... chứ chưa đi mỹ

Sưu tầm

Báo đời - Bới đào

Skyler

Cháu làm gì? - Chí làm giàu

Sưu tầm

Chặng đường dài - Chạy đường dằn

Sưu tầm

Dáng đẹp - Đáng dẹp

Sưu tầm

Tại mày xui - Tụi mày sai

Sưu tầm

Đụng là cháy - Chạy là đúng

Sưu tầm

Cuộc đời thật trái ngang - Cuộc đời thật ngán trai

Sưu tầm

Yếu như sên - Sến như yêu

julie

Tôi lấy vợ - vơ lấy tội

y3uga94

C*t chó - có chức

Yasuo

Máy giặt nằm ngang - Mất dạy ngàn năm

Yasuo