× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái Nói lái

Những câu nói lái bá đạo

Đi làm thêm - Thi làm đêm

Sưu tầm

Ban luôn một ngày - Bay luôn một ngàn

Sưu tầm

Chả sợ gì - Chỉ sợ già

Sưu tầm

Chả sợ chi - Chỉ sợ cha

Sưu tầm

Khoái ăn sang - Sáng ăn khoai

Sưu tầm

Đàn ông đích thực là đàn ông thích đực

Sưu tầm

Nó là bò sáng phải rống
Còn mày là người thì ráng phải sống

Mr_troller