× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái Nói lái

Những câu nói lái bá đạo

Chả sợ gì - Chỉ sợ già

Sưu tầm

Xin mẹ 4 triệu mua nước lọc, mẹ hỏi nước lọc gì mà đắt vậy... Dạ lọc hại

Sưu tầm

Họ quyết dừng lại vì thấy đinh trên đường tàu

Sưu tầm

Giỡn quá lố là có giỗ quá lớn

Sưu tầm

Cho dù em có béo thì anh vẫn thương
Hoặc là có bướng thì anh vẫn theo

Sưu tầm

Đang mùa yêu đời xin đừng mời yêu đùa

Sưu tầm

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa... chứ chưa đi mỹ

Sưu tầm

Chả sợ chi - Chỉ sợ cha

Sưu tầm

Khoái ăn sang - Sáng ăn khoai

Sưu tầm

Đàn ông đích thực là đàn ông thích đực

Sưu tầm