× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

NhọNhọ

Chỉ biết 1 chữ "nhọ"

Vợ mày có cấm hút thuốc lá ở nhà không?
Cấm tuốt, ở nhà, ở cơ quan cũng như nơi công cộng.
Hút ngoài đường thì liên quan gì đến vợ mày chứ.
Vợ tao bảo, trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi.