× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

NhọNhọ

Chỉ biết 1 chữ "nhọ"

Mày biết con người có bao nhiêu cái xương không?
206 cái.
Thế mà tao có 207 cái đấy! Mới nuốt 1 cái xương cá xong!