× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Rap quotesRap quotes

What's up, homie ? =))

Mày có biết tại sao cái kim tự tháp đó không có chóp
Mày có biết tại sao kim cương chỉ bể chứ không có móp
...
Tao đã từng nhủ với lòng chưa giàu thì chưa nhậu
Tao đã từng thức rất nhiều đêm khi thi chưa đậu
-- Giỡn mặt --

Nah