× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Kim cương Kim cương

Ước mơ của em giản dị lắm: Túp lều nho nhỏ... trên mỏ kim cương.