× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đêm Đêm

Đi đêm mới biết đêm dài. Đi ngày mới biết ngày dài như đêm.