× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Thông minh Thông minh

Nếu bạn tự coi mình là người thông minh nhất thì cũng đừng có khóc khi những người khác không hiểu bạn.