× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Ranh ngônRanh ngôn

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Người thông minh là người có thể che giấu đi sự thông minh của mình.

Sưu tầm

Hoàn thành tốt hơn hoàn hảo.

Mark Zuckerberg

Cơ bản là có 2 loại người: Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

Mark Twain

Pháp luật có thể trừng phạt, nhưng đạo đức mới cứu chuộc được tâm hồn.

Nguyễn Hoàng Khánh

Quan trọng khi bước ra khỏi trò chơi này mình là ai chứ không phải trong trò chơi mình là ai.

Pew pew

Cách tốt nhất để không bị chỉ trích chính là đừng cố gắng làm điều gì mới mẻ cả.

Jeff Bezos

Nếu kế hoạch A không dùng được, thì ta hãy còn tận 28 chữ cái kia mà. Cứ bình tĩnh.

Sưu tầm

Nếu bạn biết rằng sẽ thất bại, hãy thất bại theo cách huy hoàng

Cate Blanchett

Lúc nào người ta vô công rồi nghề thì họ sẽ làm những chuyện long trời lỡ đất.

Người Do Thái

Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai.

TS Lê Thẩm Dương