× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nước Nước

Người đâu đẹp lạ đẹp lùng. Đẹp từ mặt nước đẹp tung lên bờ