× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Sống ảoSống ảo

Những status sống ảo câu like, thả tim :v

Khi trên mạng là 1 vựa muối... ở ngoài đời như là một hồ nước suối...

Sưu tầm