× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Ngày sinh nhật Ngày sinh nhật

Bạn có biết Donald Trump sinh vào được đẻ đúng vào ngày... sinh nhật của mình.