× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

TrollTroll

Nothing is impossible !!!

Sinh nhật tặng gì cho mấy đứa nhạt?
Tặng bcs và nhẹ nhàng chúc "Mày cầm lấy và đừng sinh sản nữa"