× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Mặt trời Mặt trời

Nếu như không có mặt trời ở ngoài kia thì em là thứ nóng bỏng nhất mà anh từng thấy đấy.