× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Gương Gương

Anh luôn tôn trọng người trong gương! Vì họ sẽ không cười khi anh khóc.