× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đường đi Đường đi

Không có con đường nào dài hơn chân, không có ngọn núi nào cao hơn người.

Muốn thành công phải qua nhiều thất bại.
Trên đường đời có dại mới có khôn.

Khuyết danh

Phụ nữ như những con đường, đường càng cong càng nguy hiểm!

Khuyết danh

Cá không ăn muối cá ươn.
Chồng cãi lại vợ ra đường bơm xe.

Khuyết danh

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mai sau có lúc ngoài đường đập nhau

Khuyết danh

Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân

Khuyết danh

Con đường ngắn nhất để đi từ một trái tim đến 1 trái tim là con đường truyền máu.

Khuyết danh

Không có người yêu thật bình yên
Chẳng cần mua sắm đỡ tốn tiền
Ra đường khỏi lo phải ăn diện
Nằm nhà ăn ngủ sướng như tiên

Phở đặc biệt