× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đường đi Đường đi

Không có con đường nào dài hơn chân, không có ngọn núi nào cao hơn người.