× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đối nghịch Đối nghịch

Người ta dùng thời gian để kiếm tiền... rồi dùng tiền để đốt thời gian