× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đợi chờ Đợi chờ

Đợi chờ là hạnh phúc hay là kết thúc của niềm tin.