× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?
Âm thanh