× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cái gì nắm mà không nắm?
Cơm nắm

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Cái gì lặn mà không lặn?
- Mặt trời

Sưu tầm

- Cái gì dưới mông thiên hạ nhưng tên gọi là cha thiên hạ?
- Ghế bố

Sưu tầm

- Trái gì lúc nào cũng ngược?
- Trái nghĩa

Sưu tầm

- Cà gì không ngồi yên một chỗ?
- Cà tưng

Sưu tầm