× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cái gì dưới mông thiên hạ nhưng tên gọi là cha thiên hạ?
Ghế bố

- Từ nào có 12 chữ M?
- Tám

Sưu tầm

- Từ nào có 12 chữ Y?
- Y tá

Sưu tầm

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Trái gì lúc nào cũng ngược?
- Trái nghĩa

Sưu tầm

- Cà gì không ngồi yên một chỗ?
- Cà tưng

Sưu tầm

- Ăn gì mà càng ngày càng nhỏ lại?
- Ăn mòn

Sưu tầm