× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cái gì dưới mông thiên hạ nhưng tên gọi là cha thiên hạ?
Ghế bố

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác?
- Thợ cắt tóc

Sưu tầm

- Gạch nào ăn được?
- Gạch cua

Sưu tầm

- Nếp gì không dùng để ăn?
- Nếp nhăn

Sưu tầm

- Trái gì lúc nào cũng ngược?
- Trái nghĩa

Sưu tầm

- Cà gì không ngồi yên một chỗ?
- Cà tưng

Sưu tầm

- Ăn gì mà càng ngày càng nhỏ lại?
- Ăn mòn

Sưu tầm

- Keo gì có thể kéo mọi người gần nhau?
- Keo sơn

Sưu tầm