× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cái gì dưới mông thiên hạ nhưng tên gọi là cha thiên hạ?
Ghế bố

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Trái gì lúc nào cũng ngược?
- Trái nghĩa

Sưu tầm

- Cà gì không ngồi yên một chỗ?
- Cà tưng

Sưu tầm

- Ăn gì mà càng ngày càng nhỏ lại?
- Ăn mòn

Sưu tầm

- Keo gì có thể kéo mọi người gần nhau?
- Keo sơn

Sưu tầm