× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

18+18+

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Định mời anh đi ăn tối
Nhưng sợ anh làm đầu gối em thâm

Sưu tầm