× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

NhọNhọ

Chỉ biết 1 chữ "nhọ"

Biệt danh hay nhất mà người khác đặt cho bạn?
Người dùng Facebook, do Crush tao đặt