× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Con gáiCon gái

Là con gái thật tuyệt

Con gái càng dễ thương... thì càng dễ làm tổn thương người khác!

Sưu tầm