× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Nước gì chỉ có đàn ông?
Nước Anh

- Từ nào có 12 chữ M?
- Tám

Sưu tầm

- Từ nào có 12 chữ Y?
- Y tá

Sưu tầm

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Trái gì sinh ra đã không trọn vẹn?
- Trái măng cụt, trái banh,...

Sưu tầm

- Sữa gì không dùng để uống?
- Sữa tắm

Sưu tầm

- Bán gì chỉ có một nữa?
- Bán kính, bán cầu,...

Sưu tầm