× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Sữa gì không dùng để uống?
Sữa tắm

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác?
- Thợ cắt tóc

Sưu tầm

- Gạch nào ăn được?
- Gạch cua

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Bán gì chỉ có một nữa?
- Bán kính, bán cầu,...

Sưu tầm

- Đậu gì vô tình nhất?
- Đậu phụ

Sưu tầm

- Con gì càng ăn mồi càng chết nhanh?
- Con cá (người ta quăng mồi)

Sưu tầm