× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Con gì có cánh mà không có lông?
Con diều

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác?
- Thợ cắt tóc

Sưu tầm

- Gạch nào ăn được?
- Gạch cua

Sưu tầm

- Nếp gì không dùng để ăn?
- Nếp nhăn

Sưu tầm

- Con gì mới sinh ra đạo đức đã không tốt?
- Con lừa

Sưu tầm

- Bông gì không mọc từ cây?
- Bông tai

Sưu tầm

- Bầu nào để ngắm chứ không để ăn?
- Bầu trời

Sưu tầm

- Quả gì ai cũng sợ ăn trúng?
- Quả báo

Sưu tầm