× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Bông gì không mọc từ cây?
Bông tai

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Bầu nào để ngắm chứ không để ăn?
- Bầu trời

Sưu tầm

- Quả gì ai cũng sợ ăn trúng?
- Quả báo

Sưu tầm

- Con gì sinh ra đã được làm vua?
- Cua hoàng đế

Sưu tầm

- Ở đâu mà một con voi có thể ăn được một chiếc xe?
- Cờ tướng

Sưu tầm