× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Ca dao tục, ngữCa dao tục, ngữ

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rồi... anh cạy tủ anh đi!

Khuyết danh

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Sưu tầm

Em ơi đừng lấy chồng xa
Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Monsieur Tuna

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Sưu tầm

Đàn bà là những niềm đau
Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

trà xg

Thời xưa chồng bỏ thì lo
Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Mun

Được voi đòi...Hai Bà Tưng

Khuyết danh

Tiên học lễ hậu học...ăn

Khuyết danh

Có chí thì...ghê

Khuyết danh

Thích thì chiều...anh liều... em té

Khuyết danh