× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cơ quan nào quan trọng nhất của phụ nữ?
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.

- Từ nào có 12 chữ M?
- Tám

Sưu tầm

- Từ nào có 12 chữ Y?
- Y tá

Sưu tầm

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Con gì đầu dê mình ốc?
- Con dốc.

Sưu tầm

- Cái gì của con trai quý nhất?
- Ngọc trai.

Sưu tầm

- Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?
- Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.

Sưu tầm

- Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?
- 1 cái hố (nhỏ hơn).

Sưu tầm