× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?
1 cái hố (nhỏ hơn).

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác?
- Thợ cắt tóc

Sưu tầm

- Gạch nào ăn được?
- Gạch cua

Sưu tầm

- Nếp gì không dùng để ăn?
- Nếp nhăn

Sưu tầm

- Con gì đầu dê mình ốc?
- Con dốc.

Sưu tầm

- Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?
- Chữ a. (cái tên)

Sưu tầm

- Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ h?
- Chính (chín h).

Sưu tầm

- Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?
- Bắp ngô.

Sưu tầm