× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Vĩ đại Vĩ đại

Người anh hùng vĩ đại nhất là người làm chủ được ước mơ của mình