× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Vàng Vàng

Có chồng mà bỏ theo trai... Chết xuống âm phủ được 2 cây vàng