× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Tương lai Tương lai

Hãy yêu người vì bạn làm tất cả... Đừng yêu người chỉ biết diễn tả tương lai.