× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Trâu Trâu

Trên đồng cạn dưới đồng sâu. Chồng cày vợ cấy con trâu đi nằm