× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Toán học Toán học

Cuộc đời tôi là phương trình, nếu thiếu anh, chắc chắn sẽ vô nghiệm!