× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Thất bại Thất bại

Anh không hề thất bại cho đến khi anh ngừng cố gắng