× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Sao trời Sao trời

Trong mắt anh em là một vì sao. Thiếu hay thừa một vì sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trời đêm cả