× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Sáng tạo, phát minh Sáng tạo, phát minh

Người ta chẳng bao giờ phát minh được đèn điện nếu chỉ luôn cải thiện đèn dầu.